Gecertificeerd door het:

Werkgever

Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat er veilig kan worden gewerkt. U moet de risico’s kennen en er moet een plan van aanpak zijn om deze risico’s te beheersen. Daarnaast moeten uw medewerkers in staat zijn om maatregelen te nemen als dat nodig is. Hiervoor moeten zij worden opgeleid op het gebied van Bedrijfshulpverlening en Eerste Hulp bij Ongevallen.

aannemers

Heeft u een aannemersbedrijf? Dan moeten uw medewerkers de opleiding VCA volgen om in het bezit te komen van een veiligheidspaspoort. Beroepschauffeurs moeten cursussen volgen voor het CCV.

plan van aanpak

Voordat u voor uw bedrijf een plan van aanpak kunt maken, moet u weten wat de huidige stand van zaken is. Net als bij een plattegrond of een ontruimingsplan moet u dus eerst weten waar u zich nu bevindt. Daarna kunt u pas de route bepalen die u moet volgen. Dit geldt ook voor uw veiligheidsbeleid.

totaalconcept

Safety Care Opleidingen biedt u een totaalconcept. Wij kunnen beginnen met het opstellen van een risico-inventarisatie. Als de risico’s in beeld zijn gebracht, dan maken wij een beheersplan waarin wij aangeven hoe u de risico’s kunt verkleinen. Ook maken wij een opleidingsplan voor uw medewerkers, zodat zij de benodigde kennis kunnen opdoen. De opleidingen kunnen bij u in het bedrijf plaatsvinden, maar ook op een andere locatie.