Gecertificeerd door het:

EHBO

De cursus EHBO is een algemene basiscursus. De cursus heeft een praktische insteek, waarbij de theorie wordt verduidelijkt door praktijkvoorbeelden en oefeningen. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • stoornissen in het bewustzijn;
 • stoornissen van de ademhaling;
 • stilstand van de bloedsomloop;
 • ernistige uitwendige bloedingen;
 • shock;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • kneuzingen en verstuikingen;
 • ontwrichting en botbreuken;
 • oogletsels;
 • vergiftiging;
 • elektriciteitsongevallen;
 • letsels door koude;
 • letsels door warmte;
 • vervoer over korte afstand;
 • verband- en hulpmiddelen;
 • het menselijk lichaam.
 •  

De cursus wordt afgesloten met een EHBO-examen. Hierbij worden de normen van het Oranje Kruis gehanteerd. Als u geslaagd bent, dan ontvangt u het EHBO-diploma. Dit diploma is twee jaar geldig, waarbij uw competenties tussentijds worden getoetst. 

De cursus EHBO duurt zes dagdelen en kost €286,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Om de geldigheid van uw EHBO-diploma te behouden, moet u elk jaar deelnemen aan een herhalingscursus EHBO. 
Uw kennis en vaardigheden worden op een praktische manier opgefrist, zodat u weer volledig inzetbaar bent als EHBO-er.

De herhalingscursus EHBO wordt afgesloten met een toets. Als u deze toets goed aflegt, dan blijft uw EHBO-diploma geldig.

De herhalingscursus EHBO duurt twee dagdelen en kost € 65,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen, examengeld en pasje en exclusief btw.

U kunt er ook voor kiezen om jaarlijks een competentietoets af te leggen. U krijgt dan een aantal casussen voorgelegd, aan de hand waarvan uw kennis en vaardigheden worden getoetst. Als u de competentietoets met goed gevolg heeft afgelegd, dan blijft uw EHBO-diploma eveneens geldig. U hoeft dan geen herhalingscursus EHBO te volgen.

De competentietoets EHBO duurt een dagdeel en kost € 85,-. Dit bedrag is inclusief materialen, examengeld en pasje en exclusief btw.

EHBO aan kinderen

De manier waarop EHBO moet worden verleend aan kinderen, verschilt op sommige onderdelen van de EHBO aan volwassenen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het verschil in lichaamsbouw en gedrag. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • het kind en zijn omgeving;
 • vijf belangrijkste punten bij het verlenen van EHBO;
 • preventie: maatregelen nemen om de veiligheid van het kind te vergroten;
 • kindermishandeling en eerste hulp;
 • stoornissen in het bewustzijn;
 • stoornissen in de ademhaling;
 • stoornissen in het bewustzijn en ademhaling;
 • ernstige bloedingen;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • ontwrichting en botbreuken;
 • kneuzing en verstuiking
 • oogletsel;
 • vergiftiging;
 • elektriciteitsongevallen;
 • koudeletsels;
 • warmteletsels
 • kleine ongevallen;
 • plotseling optredende ziekteverschijnselen;
 • verband- en hulpmiddelen.

De cursus EHBO aan kinderen is een volwaardige EHBO-cursus met het kind als uitgangspunt.

De cursus EHBO aan kinderen is vooral bedoeld voor mensen die met kinderen werken, zoals onderwijzers, medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en gastouders. Uiteraard is deze cursus ook heel geschikt voor ouders die willen weten hoe ze moeten handelen als hun kind iets overkomt.

In de Wet kinderopvang staat dat gastouders in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat ‘EHBO aan kinderen’ van het Oranje Kruis.

De cursus wordt afgesloten met een EHBO-examen. Hierbij worden de normen van het Oranje Kruis gehanteerd. Als u geslaagd bent, dan ontvangt u een geregistreerd certificaat ‘EHBO aan kinderen’. Dit certificaat is twee jaar geldig.

De cursus EHBO aan kinderen duurt zes dagdelen en kost € 286,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Bent u in het bezit van een geldig EHBO-diploma?
Dan kunt u de cursus EHBO aan kinderen in twee dagdelen volgen. Hiervoor betaalt u € 130,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Reanimatie / AED-gebruik

Elk jaar worden ongeveer 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. De eerste zes minuten na een stilstand zijn het belangrijkste. Als het lukt om de bloedsomloop van het slachtoffer zo snel mogelijk weer op gang te brengen, dan kunnen de gevolgen van de stilstand worden beperkt. Door snel te starten met reanimeren kan dus een mensenleven worden gered!

In steeds meer openbare gebouwen in Nederland hangt een AED. AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee je door het toedienen van elektrische schokken de hartslag van het slachtoffer stimuleert. Het gebruik van een AED vergroot de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk.

De cursus reanimatie/AED-gebruik is bedoeld voor iedereen die hulp wil kunnen bieden als iemand een stilstand krijgt. Het is een praktijkgerichte cursus, waarbij wordt geoefend op een reanimatiepop. De cursus bevat de volgende onderdelen:

 • herkennen van een circulatiestilstand;
 • controleren van bewustzijn en ademhaling van het slachtoffer;
 • beademen;
 • toepassen van hartmassage (reanimeren);
 • werking en gebruik van AED.

Het is mogelijk om een aangepaste cursus ‘reanimatie/AED-gebruik bij kinderen’ te volgen. De cursus reanimatie/AED-gebruik wordt afgesloten met een examen. Hierbij worden de normen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) gehanteerd. U heeft de mogelijkheid om één keer per jaar een herhalingsles te volgen.

De cursus reanimatie/AED-gebruik duurt een dagdeel en kost € 37,50. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

De herhalingsles reanimatie/AED-gebruik is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van het certificaat reanimatie. Zij kunnen jaarlijks deelnemen aan een herhalingsles.

Uw kennis en vaardigheden worden op een praktische manier opgefrist, zodat u in staat blijft om op een adequate manier hulp te bieden bij een circulatiestilstand. Het is mogelijk om een aangepaste herhalingsles ‘reanimatie/AED-gebruik bij kinderen’ te volgen.

De herhalingsles reanimatie/AED-gebruik duurt twee uur en kost € 25,-.

Instructeur Eerste Hulp

De opleiding Instructeur Eerste Hulp is een opleiding voor hulpverleners zoals EHBO-ers, die willen worden bijgeschoold tot instructeur Eerste Hulp. Het accent van deze opleiding ligt op:

 
 • EHBO-vaardigheden;
 • kennisoverdracht;
 • didactische vaardigheden;
 • het geven van uitleg en instructie aan cursisten;
 • het opzetten en begeleiden van een cursus.

Een instructeur Eerste Hulp is bevoegd om: 

cursussen en vervolgcursussen voor het diploma EHBO te geven; 

het examen voor het diploma EHBO af te nemen.


De cursus Instructeur Eerste Hulp wordt afgesloten met het examen Instructeur Eerste Hulp. Hierbij worden de normen van het Oranje Kruis gehanteerd. Als u geslaagd bent, dan ontvangt u het diploma Instructeur Eerste Hulp.

De opleiding Instructeur Eerste Hulp duurt veertien dagen, prijs op aanvraag. Dit is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.