Gecertificeerd door het:

Koolmonoxide melder

Een koolmonoxidemelder is een apparaat dat een alarm geeft als de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht te groot wordt.

Hieronder kunt u het plaatsingsadvies van de brandweer vinden.

Brandweer waarschuwt voor maiskuilgas

Als gevolg van de droogte, bevat de mais relatief veel stikstof. Brandweer Nederland waarschuwt dat hierdoor giftige gassen na het inkuilen kunnen ontstaan.

De maisoogst en het inkuilen van de gehakselde mais zijn dit jaar weken eerder begonnen dan normaal. Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen – naast de altijd gevormde kooldioxide – ook nitreuze gassen.

Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier. Dinsdag vond zowel in Leusden als in het Brabantse Galder een incident met kuilgassen plaats waarbij de brandweer is ingezet.

Kooldioxide
In beide gevallen was de maiskuil pas een dag oud. De vorming van nitreuze gassen in de maiskuil zal gewoonlijk toenemen tot rond de vierde of vijfde dag, waarna de concentratie weer afneemt. Na 10 tot 14 dagen zijn de nitreuze gassen meestal verdwenen. Kooldioxide kan dan wel aanwezig blijven.

Het gas wordt pas bij een bepaalde concentratie zichtbaar. Het kan gebeuren dat dit gas niet zichtbaar is, maar er wel gevaar dreigt. Het gas oogt geel bij een relatief lage concentratie tot roodbruin bij een hoge concentratie. In dat laatste geval is er sprake van een ernstige situatie, stelt Brandweer Nederland.

Giftig gas
Bij contact met de huid ontstaat door een reactie met vocht op de huid salpeterzuur. Hierdoor ontstaat een gele huid en eventueel chemische brandblaren. Is dit het geval, dan gaat het direct bijten. ‘Spoel dan direct met veel water’, adviseert de brandweer.

Bij contact met de ogen kan het hoornvlies worden beschadigd. Bij inademing ontstaat irritatie van de luchtwegen, hoesten, pijn op de borst, benauwdheid en duizeligheid, Elke inspanning verergert dit.

Bij hoge blootstelling kunnen deze effecten worden gevolgd door bewusteloosheid en de dood. In de longen zorgen nitreuze gassen namelijk voor longoedeem. ‘Is er sprake van irritatie van de luchtwegen en hoesten bij mens of dier, neem dan direct contact op met arts of dierenarts’, stelt de brandweer.

Geen mensen bij kuil
Laat mensen en dieren zeker de eerste twee weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil komen. Zet de kuil desnoods af met lint of hekken. Zet dus ook geen kalverboxen in de buurt van de kuil, luidt het advies richting boeren.

‘Als het folie opbolt, open dit beslist niet zelf om de kuil te ontluchten. Dit is levensgevaarlijk als er nitreuze gassen onder zitten. Blijf altijd bovenwinds van de gassen. Vermijd elk contact. Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen’, aldus Chiel Polman, Programmacoördinator Risicobeheersing bij Brandweer Nederland.

‘Als er zichtbaar gassen vrijkomen uit de kuil en de kuil vlakbij een woning, stal of de openbare weg ligt, waardoor er gevaar bestaat dat mens en dier de gassen kunnen inademen, bel dan de brandweer via 112’, vervolgt hij.

‘Als er sprake is van acuut gevaar, evacueer mensen en dieren direct naar veilig gebied. Zet eventueel een ventilator in om de gassen tijdelijk weg te blazen, zodat dit veilig kan’, aldus de coördinator.

Hij besluit: ‘Houd rekening met het draaien van de wind. Als er nu geen gevaar is maar dat wel kan komen, plan dan vooruit welke noodmaatregelen eventueel getroffen moeten worden. Controleer regelmatig het weerbericht en de lokale situatie bij de kuil.’