Gecertificeerd door het:

BHV

Een bedrijfshulpverlener is binnen een organisatie aangewezen om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, een beginnende brand te beperken en te bestrijden en een ontruiming te begeleiden. De bedrijfshulpverlener moet actie kunnen ondernemen vóórdat de hulpdiensten ter plaatse zijn. De basiscursus BHV bevat de volgende onderdelen: 

 • bestrijden van een beginnende brand;
 • voorbereiden van een ontruiming;
 • verlenen van EHBO, waaronder behandeling (brand)wonden
 • kneuzingen en verstuikingen;
 • botbreuken en wervelletsels;
 • reanimatie en AED gebruik.

De basiscursus BHV wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u het basisdiploma BHV. Dit diploma heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De Basiscursus BHV duurt twee dagen of vier avonden en kost € 255,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus BHV volgen.
De herhalingscursus BHV is een praktische cursus, waarin de onderwerpen van de basiscursus BHV nogmaals worden behandeld. Wij spelen tijdens de cursus in op de specifieke ongevallen die in uw werkomgeving zouden kunnen plaatsvinden.

U kunt kiezen uit de volgende combinaties:
– jaarlijks een dagdeel Eerste Hulp en een dagdeel brandbestrijding;
– jaarlijks een dagdeel Eerste Hulp en tweejaarlijks een dagdeel brandbestrijding;
– jaarlijks twee dagdelen Eerste Hulp en een dagdeel brandbestrijding.

De herhalingscursus BHV kan ook worden gecombineerd met een oefening, waardoor de werkgever tegelijkertijd het ontruimingsplan kan toetsen en dit eventueel kan bijstellen. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

De herhalingscursus BHV kost € 70,- per dagdeel. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Ploegleider BHV

Als er in de organisatie sprake is van een BHV-team, dan moet er een gecertificeerde ploegleider BHV aanwezig zijn. De ploegleider BHV coördineert de inzet van de bedrijfshulpverleners en werkt daarbij samen met de externe hulpverleningsdiensten. U moet in het bezit zijn van het basisdiploma BHV voordat u met de opleiding ploegleider BHV kunt starten. De opleiding ploegleider BHV bevat de volgende onderdelen:

 • wet- en regelgeving;
 • werken met scenario’s;
 • leiding geven aan een BHV-inzet;
 • verbindingen en communicatie met externe hulpdiensten;
 • opzetten en begeleiden van oefeningen (zowel theorie als praktijk).

De opleiding ploegleider BHV wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u het diploma ploegleider BHV. Dit diploma heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De opleiding ploegleider BHV duurt vier dagdelen. Prijs op aanvraag.

Ploegleiders BHV moeten jaarlijks een herhalingscursus ploegleider BHV volgen.

De herhalingscursus ploegleider BHV is een praktische cursus, waarin de onderwerpen van de opleiding Ploegleider BHV nogmaals worden behandeld. Tijdens de cursus wordt u beoordeeld op de praktijkhandelingen die u verricht.

De herhalingscursus ploegleider BHV kan worden gecombineerd met een oefening, waardoor de werkgever tegelijkertijd het ontruimingsplan kan toetsen en dit eventueel kan bijstellen. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

De herhalingscursus ploegleider BHV duurt een dagdeel. Prijs op aanvraag.

Per dagdeel is er plaats voor minimaal drie deelnemers.

Coördinator/Hoofd BHV

De coördinator of het hoofd BHV zorgt ervoor dat de wettelijke verplichtingen en het veiligheidsbeleid van de werkgever worden omgezet in een goed werkende BHV-organisatie. De functie kan eventueel worden gecombineerd met de rol van ploegleider BHV.

De coördinator BHV is verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de gehele BHV-organisatie. Hij zorgt ervoor dat calamiteiten worden voorkomen of beperkt. Ook maakt hij het mogelijk dat de bedrijfshulpverleners worden opgeleid en dat ze adequaat kunnen oefenen. De opleiding Coördinator/Hoofd BHV bevat de volgende onderdelen:

 • wet- en regelgeving;
 • taken en eisen bedrijfshulpverlening;
 • arbobeleid;
 • vertalen van de risico-inventarisatie naar daadwerkelijke bedrijfshulpverlening;
 • opzetten en beheren van een BHV-organisatie;
 • controleren en bijsturen;
 • een projectopdracht in de vorm van het maken van een BHV-stappenplan voor de eigen organisatie.

De opleiding Coördinator/Hoofd BHV wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u het diploma Coördinator/Hoofd BHV. Dit diploma heeft een geldigheidsduur van een jaar.

De opleiding Coördinator/Hoofd BHV duurt zes dagdelen. Prijs op aanvraag.

Brandbestrijding (kleine blusmiddelen)

Bijna de helft van de beginnende branden kan worden bestreden met een klein blustoestel. Tijdens de cursus brandbestrijding leert u in theorie en praktijk:

 • wat is brand, hoe ontstaat het en hoe is het te blussen;
 • wat moet u doen na het ontdekken van een brand;
 • het blussen van een beginnen brand met kleine blusmiddelen;
 • de algemene regels bij het blussen.

Safety Care Opleidingen heeft een mobiele blusunit, zodat wij op uw eigen locatie op een realistische manier kunnen oefenen met het bestrijden van een beginnende binnenbrand.

De cursus brandbestrijding (kleine blusmiddelen) wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u het diploma brandbestrijding (kleine blusmiddelen).

De cursus brandbestrijding (kleine blusmiddelen) duurt een dagdeel en kost € 70,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Instructeur brandbestrijding

De opleiding Instructeur Brandbestrijding is een opleiding voor hulpverleners zoals brandweerlieden, die willen worden bijgeschoold tot instructeur Brandbestrijding. Het accent van deze opleiding ligt op:

 • kennisoverdracht;
 • didactische vaardigheden;
 • het geven van uitleg en instructie aan cursisten;
 • het opzetten en begeleiden van een cursus.

De opleiding instructeur brandbestrijding wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u het diploma instructeur brandbestrijding.

De opleiding instructeur brandbestrijding duurt twintig dagdelen. Prijs op aanvraag.