Gecertificeerd door het:

VCA

De Basiscursus VCA is bedoeld voor medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten in fabrieken, installaties, op werkplaatsen en projectlocaties. De Basiscursus VCA bevat de volgende onderdelen:

 • arbowet, verplichten en aansprakelijkheid;
 • risico’s, gevaren en preventie;
 • werken in besloten ruimtes;
 • veilig gebruik van gereedschappen;
 • brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
 • elektrische veiligheid;
 • gevaarlijke stoffen;
 • hijsen en tillen;
 • werken op hoogte;
 • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De basiscursus VCA wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u een veiligheidspaspoort van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Dit veiligheidspaspoort is tien jaar geldig.

Voor cursisten met leesproblemen kan er een voorleesexamen worden aangevraagd. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

De basiscursus B-VCA duurt twee dagdelen en kost € 265,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Op onze website kan je een VCA proefexamen gratis downloaden. Zo kun je testen of je de theorie al voldoende machtig bent. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je je aanmelden voor één van onze VCA cursussen.

Proefexamen B VCA 08-2009.

B VCA proefexamen Nederlands.

VCA proefexamen 2009.

VOL-VCA

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA is bedoeld voor de leidinggevenden van de medewerkers die de basiscursus VCA moeten volgen. De inhoud van de opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA is hetzelfde als die van de basiscursus VCA. Daarnaast worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • kennis van arbowet- en regelgeving;
 • het ontstaan van ongevallen;
 • methodes om veilig werk te bevorderen;
 • het organiseren van toolboxmeetingen;
 • veiligheidsprocedures;
 • bedrijfsnoodplan;
 • ergonomie;
 • taak-risicoanalyse;
 • risico- en beheermaatregelen van geluid, straling en asbest.

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt, dan ontvangt u een veiligheidspaspoort van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Dit veiligheidspaspoort is tien jaar geldig.

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA duurt twee dagdelen en kost € 295,-. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

Op onze website kan je een VCA VOL proefexamen gratis downloaden. Zo kun je testen of je de theorie al voldoende machtig bent. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je je aanmelden voor één van onze VCA cursussen.

Proefexamen VOL VCA 2009 Deel 1

Proefexamen VCA VOL 2009 Deel 2

VOL VCA Nederlands

Reanimatie / AED-gebruik

Elk jaar worden ongeveer 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. De eerste zes minuten na een stilstand zijn het belangrijkste. Als het lukt om de bloedsomloop van het slachtoffer zo snel mogelijk weer op gang te brengen, dan kunnen de gevolgen van de stilstand worden beperkt. Door snel te starten met reanimeren kan dus een mensenleven worden gered!

In steeds meer openbare gebouwen in Nederland hangt een AED. AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee je door het toedienen van elektrische schokken de hartslag van het slachtoffer stimuleert. Het gebruik van een AED vergroot de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk.

De cursus reanimatie/AED-gebruik is bedoeld voor iedereen die hulp wil kunnen bieden als iemand een stilstand krijgt. Het is een praktijkgerichte cursus, waarbij wordt geoefend op een reanimatiepop. De cursus bevat de volgende onderdelen:

 • herkennen van een circulatiestilstand;
 • controleren van bewustzijn en ademhaling van het slachtoffer;
 • beademen;
 • toepassen van hartmassage (reanimeren);
 • werking en gebruik van AED.

Het is mogelijk om een aangepaste cursus ‘reanimatie/AED-gebruik bij kinderen’ te volgen. De cursus reanimatie/AED-gebruik wordt afgesloten met een examen. Hierbij worden de normen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) gehanteerd. U heeft de mogelijkheid om één keer per jaar een herhalingsles te volgen.

De cursus reanimatie/AED-gebruik duurt een dagdeel en kost € 37,50. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.

De herhalingsles reanimatie/AED-gebruik is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van het certificaat reanimatie. Zij kunnen jaarlijks deelnemen aan een herhalingsles.

Uw kennis en vaardigheden worden op een praktische manier opgefrist, zodat u in staat blijft om op een adequate manier hulp te bieden bij een circulatiestilstand. Het is mogelijk om een aangepaste herhalingsles ‘reanimatie/AED-gebruik bij kinderen’ te volgen.

De herhalingsles reanimatie/AED-gebruik duurt twee uur en kost € 25,-.

Instructeur Eerste Hulp

De opleiding Instructeur Eerste Hulp is een opleiding voor hulpverleners zoals EHBO-ers, die willen worden bijgeschoold tot instructeur Eerste Hulp. Het accent van deze opleiding ligt op:

 
 • EHBO-vaardigheden;
 • kennisoverdracht;
 • didactische vaardigheden;
 • het geven van uitleg en instructie aan cursisten;
 • het opzetten en begeleiden van een cursus.

Een instructeur Eerste Hulp is bevoegd om: 

cursussen en vervolgcursussen voor het diploma EHBO te geven; 

het examen voor het diploma EHBO af te nemen.


De cursus Instructeur Eerste Hulp wordt afgesloten met het examen Instructeur Eerste Hulp. Hierbij worden de normen van het Oranje Kruis gehanteerd. Als u geslaagd bent, dan ontvangt u het diploma Instructeur Eerste Hulp.

De opleiding Instructeur Eerste Hulp duurt veertien dagen, prijs op aanvraag. Dit is inclusief lesmaterialen en examengeld en exclusief btw.